logo

 


Η ιστοσελίδα της Π.Ε. Ξάνθης είναι ενημερωμένη μέχρι

την Τετάρτη 15/01/2020


Για μεταφορά στον καινούργιο ιστότοπο πατήστε εδώ.

 

Αρμοδιότητες Δνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Εκτύπωση

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εφαρμογή προγράμματος Βιολογικής Κτηνοτροφίας

 

Ζωοτροφές (Έλεγχος ζωοτροφών – Μητρώο – Έγκριση – Καταχώρηση μονάδων παρασκευής ζωοτροφών και ενδιάμεσων – Εισαγωγή ζωοτροφών – Έλεγχος κατά την εισαγωγή – Βιολογικές ζωοτροφές

 

Ταξινόμηση κρεάτων βοοειδών (Έλεγχος ταξινομητών κρεάτων βοοειδών – Λήψη τιμών – Καταγωγή προέλευσης του κρέατος στις ετικέτες ζυγιστικών μηχανών (ΚΥΑ 282438/3-1-2009))

 

Ποσοστώσεις Αγελαδινού γάλακτος (μεταβιβάσεις)

 

Μελισσοκομία (Έκδοση μελισσοκομικών βιβλιαρίων – Εφαρμογή προγράμματος αντικατάστασης κυψελών και μετακινήσεις μελισσοσμηνών)

 

Άδειες ίδρυσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 

Εφαρμογή προγράμματος σπάνιων φυλών

 

Γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες

Ιδρυση – λειτουργία

Εξαίρεση από κατεδάφιση

Πρόγραμμα μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων

 

Προϊόντα ΠΟΠ και ΓΓΕ – Ελεγχος

 

Σαλιγγαροτροφία

 

Παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων

 

Πρόγραμμα διαχείρισης λιμνών και λιμνοθαλασσών Θράκης (NATURA)

 

Προστασία υγροτοπικών συστημάτων

 

Πρόγραμμα γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)

 

Προγράμματα επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια βελτίωσης)    

 

Αξιολόγηση φακέλων επενδυτικών προγραμμάτων

 

Βεβαιώσεις αγροτικών αυτοκινήτων

 

Βεβαιώσεις γεωργικώς εκμεταλλεύσιμων αγροτεμαχίων

 

Αιτιολόγηση της ιδιότητας ή μη του γεωργού όσον αφορά την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων

 

Βεβαιώσεις παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Εφαρμογή του Ν.2520/97

 

Χρήση λογισμικού προγράμματος «Εδαφολογικού χάρτη» και χορήγηση   συμβουλευτικής λίπανσης στους αγρότες.

 

Βιολογική γεωργία

 

Προγράμματα νέων αγροτών

 

Εξυπηρέτηση κοινού επί θεμάτων γεωργικών εφαρμογών

 

Πρόγραμμα «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων

 

Πρόγραμμα Ενημέρωσης – προώθησης προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων

 

Σύνθεση στρατηγικού σχεδιασμού της ΠΑΜΘ (καλάθι τοπικών αγροτικών προϊόντων της ΠΑΜΘ

 

Στατιστική επεξεργασία στοιχείων ελαιοτριβείων – Γραφείο Στατιστικής ΝΕΧΩΠ – βεβαιώσεις αγροτεμαχίων υψηλής ή μη παραγωγικότητας

 

Έλεγχοι φυτικής και ζωικής παραγωγής (Ο.Σ.Δ.Ε.)

 

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

 

Ομάδες παραγωγών και Οργανώσεις παραγωγών

 

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα

 

Γεωργικά μηχανήματα (Απογραφή, μητρώο, τεχνικά δελτία, δελτία ταξινόμησης, άδειες κυκλοφορίας, εγκρίσεις τύπου και διατάξεις, τεχνικός έλεγχος γεωργικών μηχανημάτων)

 

Εξετάσεις (γραπτές και πρακτικές για τη χορήγηση αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων

 

Εκμηχάνιση της γεωργίας (έρευνα – ενημέρωση παραγωγών – αγροτών)

 

Αγροτικός εξηλεκτρισμός

 

Βελτίωση παθογενών εδαφών και προσδιορισμός εδαφικών σταθερών

 

Άρδευση αγρών – ορθολογική χρήση νερού

 

Κρατικές γεωτρήσεις

 

Πρωτόκολλο

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Φυτοπροστασία των καλλιεργειών

Παρακολούθηση του πληθυσμού ακρίδων , αρουραίων , και άλλων επιβλαβών οργανισμών , εντομολογικών προσβολών και φυτοπαθολογικών προβλημάτων στις καλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα των αγροτικών προειδοποιήσεων των καλλιεργειών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Καβάλας

 

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος

Έλεγχοι στα εισαγόμενα- εξαγόμενα   γεωργικά προϊόντα και έκδοση πιστοποιητικών φυτοϋγείας .

Έγκριση και σύνταξη Φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου

Επισκοπήσεις ( SURVEYS) των διάφορων καλλιεργειών για εχθρούς καραντίνας που προκύπτουν και καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό μητρώο

 

Οίνοι και αλκοολούχα ποτά

Έλεγχος Αμπελοοινικού τομέα- Δυναμικό, εκτέλεση και παρακολούθηση Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και εκρίζωσης αμπελώνων. Αιτήσεις κατανομής δικαιωμάτων από το Εθνικό Αποθεματικό – Δηλώσεις έναρξης συγκομιδής. Δηλώσεις συγκομιδής ( μηχανογράφηση και επεξεργασία).

Υποπροϊόντα, οινολογικές πρακτικές. Δηλώσεις παραγωγής –εσοδείας αποθεμάτων. Δηλώσεις παραγωγής και επεξεργασίας (μηχανογράφηση και επεξεργασία ).Συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων.

Ονομασίες Οίνων -Τοπικός Οίνος - έλεγχος σήμανσης ετικετών Τοπικού Οίνου

Δειγματοληψίες υποπροϊόντων και προϊόντων οίνου.  

Εισαγωγές- Εξαγωγές οίνων και έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας.

Έγκριση οινοποιείων και απογραφή αυτών.

Έλεγχος βιβλίων και έλεγχος οινικού παρακρατήματος.

Βεβαιώσεις καταλληλότητας Οινοποιείων

 

Ποιοτικός Έλεγχος (ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ )

Έλεγχοι σε εισαγόμενα- εξαγόμενα νωπά γεωργικά προϊόντα και έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας.

Δειγματοληψίες στα πλαίσια του (ΠΟΕΣΕ)- Πολυετές ολοκληρωμένο Εθνικό σχέδιο ελέγχων της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων .

Έλεγχοι σήμανσης βάση γενικών και ειδικών προτύπων – δειγματοληψίες ( σε συμμόρφωση με τα πρότυπα).

Έλεγχοι υπερκατεψυγμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων φυτικής προέλευσης .

Έλεγχοι σήμανσης βάση γενικών και ειδικών προτύπων – δειγματοληψίες ( σε συμμόρφωση με τα πρότυπα).

Έκδοση Βεβαίωσης καταλληλότητας υποδομής εγκαταστάσεων τυποποίησης (συσκευαστήρια φρούτων κ.λ.π.) για εγγραφή στο ΜΕΝΟ κ.τ.λ.

Καταχώρηση αναγγελιών

 

Ποιοτικός Έλεγχος (ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ )      

Έλεγχος γεωργικών βιομηχανιών, έλεγχος σε εισαγόμενα- εξαγόμενα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας.

Δειγματοληψίες στα πλαίσια του (ΠΟΕΣΕ)- Πολυετές ολοκληρωμένο Εθνικό σχέδιο ελέγχων της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων .

Δειγματοληψίες μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.

Συμπλήρωση στατιστικών πινάκων των εισαγωγών και εξαγωγών νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.

-Καταχώρηση και παρακολούθηση αναγγελιών

 

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Υγιεινή τροφίμων ( Καν. 852/2004) .

Ασφάλεια Τροφίμων ( προσμείξεις,μυκοτοξίνες, νιτρικά, κ.τ.λ.)

 

Γεωργικά Φάρμακα

Αδειοδότηση και έλεγχοι καταστημάτων εμπορίας και αποθήκευσης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων .

Έλεγχοι στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Έλεγχοι φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε καταστήματα εμπορίας.

Έλεγχοι ετικέτας φυτοπροστατευτικών προϊόντων .

Έλεγχοι στην διαφήμιση φυτοπροστατευτικών προϊόντων .

Έλεγχοι - δειγματοληψία για τον έλεγχο της χημικής σύνθεσης των κυκλοφορούντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων .

Έλεγχοι και δειγματοληψία   για ανίχνευση υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα αγροτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης . (Συμβατικά και Βιολογικά)

 

Έκδοση βεβαίωσης   για το καλλιεργούμενο ή όχι αγροκτημάτων για την ανέγερση αποθηκών μικρής κλίμακας

 

Έκδοση βεβαιώσεων για την αναγκαιότητα και λειτουργικότητα αγροτικών αποθηκών άνω των 15 m2   κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

 

Έκδοση βεβαίωσης αποπεράτωσης Θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του ΥΠΑΑ & Τ και Αγροτικής Τράπεζας

 

Υλοποίηση στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΕΣΕ σε Συνεργασία με ΕΦΕΤ και Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

 

Έκδοση βεβαίωσης προωθούμενων καλλιεργειών

 

Oλοκληρωμένη Διαχείριση Βάμβακος

 

Γραφείο Κηπευτικών - ανθέων δενδροκομίας και αμπελουργίας

 

Γραφείο φυτών μεγάλης καλλιέργειας

 

Ενεργειακά φυτά ( συμβάσεις – έλεγχος)

 

Γράφειο καπνού

Καλλιέργεια – αγοραπωλησία και μεταποίηση Καπνού

Έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου χωρικών καπνών από επανέλεγχο.

Έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου μεταποίησης καπνών.

Παρακολούθηση αποθήκης – εισαγωγών εξαγωγών των επιχειρήσεων μεταποίησης καπνού

Έκδοση Βεβαιώσεων καλλιέργειας καπνού βάση των αρχείων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Τμήματος Καπνού της Διεύθυνσης Γεωργίας - Νομαρχίας Ξάνθης

 

Πρόωρη Συνταξιοδότηση

Έκδοση αποφάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος πρόωρης Συνταξιοδότησης .

 

Είσπραξη τελών

Έκδοση διπλοτύπων :

είσπραξης τελών για τον έλεγχο της ποιότητας και της καταλληλότητας μεταποιημένων και νωπών οπωροκηπευτικών

είσπραξης τελών για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο και την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων .

είσπραξης τελών για την έκδοση αδειών καταστημάτων εμπορίας και αποθήκευσης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων .

είσπραξης τελών για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής εξαγωγής και φυτουγειονομικού ελεγχου

είσπραξης τελών για την έκδοση , ανανέωση αδειών καταστημάτων εμπορίας και αποθήκευσης Φυτοπροστατευτικών προϊόντων

είσπραξης τελών εγγραφής στο ΜΕΝΟ βάσει κατηγορίας υπόχρεων εγγραφής.

Καταχώρηση στατιστικών στοιχείων και πινάκων

καταγραφή των προβλεπόμενων ελέγχων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ)

 

Μητρώα

Έκδοση Βεβαιώσεων Αμπελουργικού και Ελαιοκομικού Μητρώου

Καταμέτρηση και καταχώρηση των εκτάσεων του Αμπελουργικού Μητρώου

Καταμέτρηση και καταχώρηση των εκτάσεων του Ελαιοκομικού Μητρώου

 

Συμμετοχή στα προγράμματα της ΕΕ που πραγματοποιούνται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και σε επιτροπές της Περιφερειακής Ενότητας

 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

Εξυπηρέτηση Κοινού και παροχή στοιχείων του τηρουμένου αρχείου των κυρωμένων Διανομών και Αναδασμών (παροχή βεβαιώσεων , αποσπασμάτων σχεδιαγραμμάτων, τεχνικών στοιχείων από τα στοιχεία των κυρωμένων Διανομών και Αναδασμών και έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων κ.λ.π.) :

Τοπογραφικά θέματα

Διοικητικά θέματα

 

Τοπογραφικά συνεργεία. (Τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου και γραφείου που αφορούν τα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου που η διαχείριση τους ανήκει στην ΠΕ Ξάνθης της Περιφέρειας ΑΜΘ)

Έκδοση-Ακύρωση-Διόρθωση τίτλων κυριότητας.

Χορήγηση βεβαιώσεων εξόφλησης τιμημάτων.

Έκδοση βεβαιωτικών καταστάσεων για τιμήματα.

Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτροπών Απαλλοτριώσεων. (άρθρο 12 Ν. 4061/12)

Έλεγχος των παραχωρημένων οικοπέδων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 24-4/23-5/1985(ΦΕΚ Δ 239)

Εκμίσθωση κατά χρήση, ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου που αναρτήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 22-3-2012.

Έλεγχος των γεωχωρικών πληροφοριών των στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ με διασταύρωση των στοιχείων του αρχείου μας.

Παραχωρήσεις, κατά χρήση, ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου που η διαχείριση τους ανήκει στην ΠΕ Ξάνθης της Περιφέρειας ΑΜΘ : (με αίτηση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών) (άρθρ.4 του Ν.4061/12) .

Εξαγορά ακινήτων: (με αίτηση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μέχρι 22-9-2012) (άρθρ.23 του Ν.4061/12) .

Έλεγχος ακινήτων που παραχωρήθηκαν για κτηνοτροφική αποκατάσταση. (Έλεγχος του δικαιώματος χρήσης των ακινήτων για βόσκηση από αποκατασταθέντες κτηνοτρόφους, μέσω της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών (άρθρ.24 του Ν.4061/12).

Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του Ν. 4061/2012. (Γνωμοδοτεί σχετικά με την παραχώρηση ακινήτων για τους σκοπούς της παρ.2 του άρθρου 4 και ασκεί τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται με τις διατάξεις των άρθρων 10, 22, 23, 24 και 36.)

Διοικητικός και Τοπογραφικός έλεγχος των αιτημάτων για διορθώσεις των κυρωμένων στοιχείων των Αναδασμών που αφορούν την επιτροπή του αρ. 22 του Ν. 674/77.

Επιτροπή γνωμοδοτήσεων του άρθρου 22 του Ν. 674/77 για διορθώσεις σε κυρωμένους Αναδασμούς.

Αναδασμός Αγροκτήματος Κουτσού:

Τοπογραφικό Συνεργείο

Διοικητική υποστήριξη

Επιτροπή Αναδασμού

 

Αναδασμός Αγροκτήματος Ν.Ερασμίου, Π.Ερασμίου και Ζηλωτής:

Τοπογραφικό Συνεργείο

Διοικητική υποστήριξη

Επιτροπή Αναδασμού

 

Αναδασμός Αγροκτήματος Σουνίου:

Τοπογραφικό Συνεργείο

Διοικητική υποστήριξη

Επιτροπή Αναδασμού

 

Οι υπάλληλοι του Τμήματος συμμετέχουν και σε άλλες επιτροπές όπως : ΝΕΧΩΠ, επιτόπιων ελέγχων, ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης αναγνωρισμένων και προαναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών (αρ. 27, 266355/2009 ΚΥΑ), εξέτασης αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών , παραλαβής και καλής εκτέλεσης του προμηθειών / υπηρεσιών που αφορούν το Διοικητήριο Ξάνθης κ.α.

 

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 186/ΙΙ/δ του Ν. 3852/10                

Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυτρόφων εν γένει υδάτων (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 4520/1970, Β.Δ. 18-3-40 ΦΕΚ 94Α και άρθρο 109 παρ. 1 περ. η* του Π.Δ.433/1977, ΦΕΚΑ' 133/1977). [45]

Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμών βελτιωτικών έργων στα εσωτερικά ύδατα από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου. [75]

Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (Π.Δ.915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε (γγ) ΦΕΚ 232/Α, Ν.992/1979 άρθρο 38 ΦΕΚ 280/Α). [47]

Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις. [59]

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 Ν.Δ. 420/1970). [68]

Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση μελετών και η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με τη αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων. [62]

Ο καθορισμός της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας (Ν.Δ. 420/1970 άρθρο 22 παρ.1). [60]

Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας αυτών. [61]

 

Β. Αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 94 του Ν. 3852/10                                        

Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων. [30]

Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα. [31]

Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες. [32]

Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας. [33]

Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας[25]

Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για μονάδες στους τομείς Αλιείας. [26]

Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του Ν.Δ.420/1970, ΦΕΚ Α' 27/1970). [27]

Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερομένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α Π.Δ. 433/1977). [28]

Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα. [29]

Η έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης αυτής (άρθρο 8 παρ. β' εδαφ. γγ' Π.Δ. 915/1981, άρθρο 14 Β.Δ. 666/1966 ΦΕΚ 160 Α και άρθρο 1 παρ.2 Β.Δ.   152/1969 ΦΕΚ 56 Α'). [35]

Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1740/1987 ΦΕΚ 221 Α', όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 8 ν.2040/1992 ΦΕΚ 70Α). [36]

Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων. [37]

 

Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. [38]

Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 Ν.Δ.420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 ν. 1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 του ν.2040/1992). [39]

 

Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (Π.Δ.373/1985 άρθρο 5 παρ.2 ΦΕΚ 131 Α). [40]

 

Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (Β.Δ.666/1966, άρθρο 1,2,3 ΦΕΚ 160 Α και Π.Δ. 373/1985). [41]

 

Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (Π.Δ.373/1985 άρθρο 3 παρ. 2). [42]

Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (Β.Δ. 666/1966, Π.Δ. 261/1991 άρθρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρο 3 και 4 ΦΕΚ 98 Α). [43]

 

Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (Β.Δ.666/1966, Π.Δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ.1δ). [44]

 

Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (Π.Δ. 261/1991 άρθρο 2). [45]

 

Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (Π.Δ. 261/1991 άρθρο 4). [46]

 

Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (Π.Δ.333/1990 άρθρο 2 ΦΕΚ 143 Α). [47]

 

Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων
οργανισμών (Π.Δ. 54/1978 ΦΕΚ 10Α Π.Δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β ΦΕΚ
159 Α). [48]

Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων. [49]

 

Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (Π.Δ. 915/1981 όρθρο 8 παρ. β (γγ , Β.Δ. 666/1966 άρθρο 2,3,4 παρ. 2 και 11 Β.Δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ.2 ΦΕΚ 43/Α, Ν.1341/1983 άρθρο 12 ΦΕΚ 38/Α). [50]

 

Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας της ενότητας (Π.Δ.235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65/Α, ν.1341/1983 άρθρο 12). [51]

Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας της ενότητας (Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2, Ν.1341/1983 άρθρο 12). [53]

Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για τη προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3,Ν. 1341/1983 άρθρο 12). [54]

 

Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της ενότητας, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (Β.Δ. 666/1966 άρθρο 7, Β.Δ. 152/1969 άρθρο 1 παρ.2, Ν.1341/1983 άρθρο 12). [56]

 

Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 Ν.Δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 το ν. 1740/1987). [59]

 

Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (Π.Δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βιι) άρθρο 1 του Ν.Δ. 420/1970). [61]

 

Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες (άρθρο 24 παρ. 1α του Ν.Δ.420/1970). [62]

 

Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παρ. 4 του ν.2040/1992). [63]

 

Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σ'αυτούς τεχνικών οδηγιών. [64]

 

Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνον επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 β.δ. 249/1972 - Φ.Ε.Κ. 58, Α). [65]

 

Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. [67]

 

Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (Ν.Δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ.3, Π.Δ.422/1991 άρθρο 1 παρ. 3 ΦΕΚ 154 Α). [68]

 

Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους».[69]

Γ. Αρμοδιότητες που δεν περιγράφονται συγκεκριμένα στο Ν. 3852/10            

Συντονισμός του τομέα της αλιείας.

Διατήρηση βάσης δεδομένων στόλου θαλάσσιας επαγγελματικής αλιείας

.

Διατήρηση βάσης δεδομένων στόλου επαγγελματικής αλιείας εσωτερικών υδάτων.

 

Διατήρηση βάσης δεδομένων στόλου ερασιτεχνικής αλιείας.

Διατήρηση βάσης δεδομένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας & δημόσιων ιχθυοτροφείων.

Διατήρηση βάσης δεδομένων μονάδων μεταποίησης & εμπορίας αλιευμάτων.

Σύμφωνη γνώμη για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών Ν.Δ. 420/1970- αρθ.22, παρ.3 (27/Α/70)+ Π.Δ. 422/1991- αρθ.1, παρ.3 & Π.Δ. 94/93+ Εγκ.268083/07-05-93

Εξαίρεση υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στην ιχθυόσκαλα Ν.Δ. 420/1970- αρθ.24, παρ.1α (27/Α/70)+ Π.Δ. 422/1991- αρθ.1, παρ.3 & Π.Δ. 94/93 Εγκ.268083/07-05-93

 

Συμμετοχή με εκπρόσωπο στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Διοικήσεως Ιχθυοσκαλών (ΓΕΔΙ) Π.Δ. 915/1981 (232/Α/81)

 

 

Παρακολούθηση του φορέα διοικήσεως και διαχειρήσεως των ιχθυοσκαλών και τήρηση στοιχείων των διακινούμενων αλιευμάτων Π.Δ. 915/1981 (232/Α/81)

Έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών, όταν αποτελούν αντικείμενο περισσότερων της μια ενότητας Β.Δ. 142/1971-αρθ.1, παρ.1 (49/Α/71) Π.Δ. 332/83

 

Συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου αλιευτικών προϊόντων [ Ν.1558/85 (137 Α) όπως συμπλ. με το άρθρο 27 του ν.2081/92 (154 Α) και αντικ. με το άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α του ν.2469/97 (38 Α)+ άρθ. 47,48 και 49 του ν.2538/97 (242 Α) όπως συμπλ. και τροπ. με το άρθρο 22 του ν.2945/2001 (223 Α) 3.Την με αριθ. 164268/29-01-02 (108 Β) απόφαση περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας των Κλιμακίων Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων»

 

 

Χορήγηση βεβαίωσης για υπαίθριο εμπόριο από ιχθυοκαλλιεργητές (Π.Δ. 254/2005- αρθ. 6, παρ.1β)

Χορήγηση βεβαίωσης για διάθεση από τους αλιείς των αλιευμάτων τους από το σκάφος Υ.Α. Φ3131/17/96 (ΦΕΚ 178/Β/97)

 

Χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών σε επίπεδο ενότητας Π.Δ. 54/1978 (10/Α/78) & Π.Δ. 94/93+ Εγκ.268083/07-05-93

 

Απόφαση μετασκευής α/κ σκάφους (μετά από έγκριση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης) Β.Δ. 666/1966+ Π.Δ. 261/91 & Π.Δ. 94/93+ Εγκ.243892/26-04-93

 

Έγκριση προσθήκης επιπλέον αλιευτικού εργαλείου (π.χ. ιχθυοπαγίδες, πετονιές, αργαλειός, καταδυτική μηχανή, διάφορα είδη διχτυών, παραγάδια κ.α.) Π.Δ. 261/91+ Εγκ.243023.2/14-06-94

 

Χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας για μεγάλα πελαγικά είδη (μετά από έγκριση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης) Καν. 51/06+ Καν. 1967/06+ Υ.Α. 170317/162669/20-02-04+ Κ.Υ.Α. 170855/08-04-05

 

Έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών, όταν αυτοί βρίσκονται εντός ενότητας Β.Δ. 142/1971- αρθ.1, παρ.1 (49/Α/71) Π.Δ. 332/83

 

Μελέτη παντός αλιευτικός θέματος της περιοχής δικαιοδοσίας στον τομέα της αλιευτικής παραγωγής και της αξιοποίησης αυτής Π.Δ. 915/1981 (232/Α/81)

 

Συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, σχετικών με την αλιεία, ικανών να συμβάλλουν στην ορθή κατεύθυνση ανάπτυξης της αλιείας στην περιοχή Π.Δ. 915/1981 (232/Α/81)

 

Παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων του αλιευτικού κλάδου στην περιοχή αρμοδιότητας, των υφιστάμενων δυσχερειών και προβλημάτων και την εισήγηση ενεργειών για την άρση και επίλυση αυτών Π.Δ. 915/1981 (232/Α/81)

 

Χορήγηση βραβείων για την τόνωση ή ανάπτυξη αλιευτικού κλάδου ή την εξόντωση επιβλαβών για την αλιεία υδρόβιων ζώων Π.Δ. 915/1981-αρθ.8, παρ.2ε-ια.ια (232/Α/81)+ Α.Ν. 2078/1939- αρθ.2(489/Α/39) Π.Δ. 332/83

 

Παροχή τεχνικών και λοιπών οδηγιών, βάση των συμπερασμάτων της επιστήμης και της τεχνικής προς τους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές οικονομικής σημασίας υδρόβιων οργανισμών, και η μελέτη των αναγκών τους και η εισήγηση των ενδεικνυόμενων για λήψη μέτρων Π.Δ., 915/1981 (232/Α/81)

 

Έγκριση κανονισμού εργασιών των Αλιευτικών Συνεταιρισμών Β.Δ. 709/70

Έγκριση αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθ'όσον αφορά τον διορισμό των Γενικών Δ/ντών, Δ/ντών και Νομικών Συμβούλων, εφόσον η κατά τόπων αρμοδιότητα αυτών εκτείνεται επί της περιοχής του Νομού Α.Ν. 31/67 Β.Δ. 192/72

Κύρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ σωματείων πλοιοκτητών και αλιεργατών Α.Ν. 3276/1944- αρθ. 5 (77/Α/44) Β.Δ. 656/1970

 

Παρακολούθηση μετά των συναρμόδιων υπηρεσιών των ρυπάνσεων και μολύνσεων του υδάτινου περιβάλλοντος και η εισήγηση για τη λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας του υδρόβιου πλούτου Π.Δ. 915/1981 (232/Α/81) Σε επίπεδο ενότητας.

 

Συμμετοχή στις διαδικασίες των επιδοτήσεων μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων αλιείας (λήψη και έλεγχος αιτήσεων, σχηματισμός επιτροπών ελέγχου και έλεγχος και πληρωμή έργων)

 

Η έγκριση εκπρόθεσμης ανανέωσης της άδειας σκάφους επαγγελματικής αλιείας (Β.Δ. 666/66, Π.Δ 261/91, υπ' αριθ. 51891/17-08-1984, 221706/20-06-1989, 215940/30-08-1991, 241059/06-02-1992, 179873/02-03-05, 190790/22-11-2005, 176935/11-12-2006 εγκυκλίους)

 

Η έκδοση «ειδικής άδειας μικρών πελαγικών» στα πλαίσια του διαχειριστικού σχεδίου αλιείας γαύρου και σαρδέλας με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι (Υ.Α. 9131.4/02/02-05-12)

 

 

Δ. Γενική διάταξη στο πνεύμα του άρθρου 283, παρ. 3 του Ν. 3852/10.              

Λοιπές αρμοδιότητες του τομέα αλιείας των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που μπορούν να ενταχθούν στο άρθρο 283, παρ. 3 του Ν. 3852/10 και αφορούν θέματα χωρικής αρμοδιότητας της ενότητας.

 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 
            Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κτηνιατρικής ως προς τα επιμέρους αντικείμενα έχουν ως εξής:
 
Σχετικά με τον έλεγχο της Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ), είναι αρμόδιο για:
 
Ι. Τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
τις εγκαταστάσεις ή τους χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης τους που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των καν. 852/2004, 853/2004 και 854/2004 και των εφαρμοστικών ΠΔ79/07 και της ΚΥΑ 15523/06, σε ότι αφορά:
Α. Τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του αρθ. 3 του ΠΔ79/2007:
a.    σφαγείων
b.    τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος
c.    παρασκευασμάτων κρέατος
d.    ψύξης - κατάψυξης κρέατος
e.    καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
f.     ιχθυοσκάλων
g.    συσκευασίας αλιευμάτων
h.    ψύξης - κατάψυξης αλιευμάτων
i.     τεμαχισμού αλιευμάτων
j.     ζώντων δίθυρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)
k.    αλιευτικών σκαφών, ως περιγράφονται στο παράρτημα III, τμήμα VIII κεφάλαιο Ι του Καν (ΕΚ) 853/2004
l.     σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων
m.   γάλακτος μέχρι και την παστερίωση του
n.    τυποποίησης και συσκευασίας αυγών
o.    προϊόντων αυγών
p.    τυποποίησης μελιού
q.    ψυκτικών αποθηκών
 
Τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων και δραστηριοτήτων του Παρ ΙΙΙ της ΚΥΑ 15523/06:
 1. a.Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών.
 2. b.Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος.
 3. c.Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών.
 4. d.Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών.
 5. e.Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου.
 6. f.Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων, ουροδόχων κύστεων, εντέρων.
 7. g.Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων.
 8. h.Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων.
 9. i.Πλοία εργοστάσια.
 10. j.Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
 11. k.Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών.
 12. l.Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών.
 13. m.Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
 14. n.Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με δραστηριότητα μεταπώλησης και όχι απευθείας διάθεση στον καταναλωτή.
 15. o.Εγκαταστάσεις που παράγουν σούπες, σάλτσες που έχουν χρησιμοποιήσει εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.
 
Την αδειοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω προς καταχώριση η έγκριση εγκαταστάσεων και την εισήγηση για την χορήγηση αριθμού έγκρισης στις ανωτέρω εγκαταστάσεις.
 
Τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείων και πτηνοσφαγείων ορισμένης δυναμικότητας.
 
Την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων και την διάθεση μικρών ποσοτήτων(<10000) κρέατος πουλερικών και λαγόμορφων από παραγωγούς.
 
Την οργάνωση, διενέργεια και εποπτεία των επισήμων κτηνιατρικών ελέγχων των ανωτέρω εγκαταστάσεων και της υγιεινής και ασφάλειας των παραγομένων τροφίμων ζωικής προέλευσης και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
 
Την οριοθέτηση, έγκριση και κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής και μετεγκατάστασης δίθυρων μαλακίων και τον επίσημο έλεγχο αυτών 
 
Την κατάρτιση, εποπτεία και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης:
a.    του κρεοσκοπικού ελέγχου στα σφαγεία του Περιφερειακού Διαμερίσματος και της μεταφοράς των σφαγίων σε καταστήματα διάθεσης τους και η ρύθμιση σχετικών θεμάτων, 
b.    του ελέγχου της παραγωγής γάλακτος στις γαλακτοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται,
c.    των πάσης φύσεως αστυκτηνιατρικών επιθεωρήσεων, ελέγχων μικτών κλιμακίων κ.λ.π. των υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστημάτων λιανικού εμπορίου ζωικών τροφίμων (αποθήκευση παραγωγή και διάθεση), 
d.    του ελέγχου και επιθεωρήσεων για την υγιεινή κατάσταση, την ποιότητα, τη τεχνολογία και την καταλληλότητα των ζωικών τροφίμων που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, καθώς και η λήψη σχετικών μέτρων,
e.    η παροχή τεχνικών συμβουλών στους ενεργούντες τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις.
Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων του συστήματος Ταχείας Ενημέρωσης RASFF NOTIFICATION και την διαχείριση διατροφικών κρίσεων των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
 

Την έγκριση ή καταχώρηση των εμπόρων ζωικών τροφίμων και τήρηση μητρώου αυτών.

 

Την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (μέσω του συστήματος Traces) και τις Τρίτες χώρες και την έκδοση όπου απαιτείται κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών. 
 
 
Την διενέργεια κτηνιατρικού επισήμου ελέγχου του ενδοκοινοτικού εμπορίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
 
Την διενέργεια κτηνιατρικής επιθεώρησης των εισαγομένων ή εξαγομένων ζωικών τροφίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, εφόσον δεν υπάρχει ειδική σχετική υπηρεσία.
 
Την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων, τον έλεγχο των ανωτάτων ορίων για κτηνιατρικά φάρμακα, φυτοφάρμακα και των απαγορευμένων ουσιών στα ζωικά τρόφιμα του Περιφερειακού Διαμερίσματος κάθε Τμήματος Κτηνιατρικής και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
 
Την χορήγηση άδειας λειτουργίας των παρασκευαστηρίων παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρέατος.
 
Την χορήγηση αδείας μεταφοράς από κτηνιατρικής - υγειονομικής πλευράς σε οχήματα που μεταφέρουν κρέατα, αλιεύματα και γαλακτοκομικά προϊόντα, και λοιπά ζωικά τρόφιμα..
 
Την εποπτεία και τον έλεγχο για την είσπραξη και απόδοση των τελών Επισήμων Κτηνιατρικών Ελέγχων που γίνονται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τις εγκαταστάσεις.
 
 Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς και των εκτελεστικών μέτρων.
 
Την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά.
 
Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 3 έως και 9 και 41 έως και 44 του Καν (ΕΚ) 882/2004 σε συνεργασία με την ΚΑΑ.
 
ΙΙ. Ζωικά Υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
ü    Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων:
a.    μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 1,
b.    μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 2,
c.    μονάδων μεταποίησης υλικών κατηγορίας 3,
d.    μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 1 και 2,
e.    μονάδων ενδιάμεσου χειρισμού υλικών κατηγορίας 3,
f.     μονάδων αποθήκευσης,
g.    μονάδων παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς και τεχνικές μονάδες,
h.    μονάδων ελαιοχημικών προϊόντων κατηγορίας 2 και 3,
i.     μονάδων Βιοαερίου,
j.     μονάδων λιπασματοποίησης, 
k.    μονάδων αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
l.     Κέντρα συλλογής και μεταφοράς.
 σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. (ΚΑΝ 1774/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το εφαρμοστικό ΠΔ 211/06) 
ü    Την οργάνωση, διενέργεια και εποπτεία των επισήμων κτηνιατρικών ελέγχων των ανωτέρω εγκαταστάσεων και των παραγομένων προϊόντων και η λήψη σχετικών μέτρων όπου απαιτούνται.
 
ü    Την οργάνωση, διενέργεια και εποπτεία των επισήμων κτηνιατρικών ελέγχων της παραγωγής, διαχείρισης και του χειρισμού των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
 
ü    Τη χορήγηση άδειας μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων και την τήρηση μητρώου μεταφορέων.
 
ü    Τη χορήγηση όποιων άλλων αδειών προκύπτουν από την εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων.
 
ü    Την διερεύνηση καταγγελιών, ειδοποιήσεων και την διαχείριση κρίσεων στον τομέα των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 
ü    Τον έλεγχο και την εποπτεία των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(δέρματα, μαλλιά κλπ). 
 
ü     
ΙΙΙ. Λοιπά.
ü    Την εποπτεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την επαγγελματική εκπαίδευση τω κρεοπωλών και των εκδοροσφαγέων. Συνεργασία με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος.
 
ü    Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για την κτηνιατρική δημόσια υγεία.
 

ü    Καθώς επίσης και έπειτα από συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.

 
Σχετικά με τον έλεγχο της Υγείας των Ζώων (ΥΖ), είναι αρμόδιο για:
 
Την υγεία των ζώων σύμφωνα με το π.δ. 402/1988 (Α` 187) όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 455/1990 (Α` 174)
 
Δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004 σε συνεργασία με την ΚΑΑ
 
Την έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών, την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των Προγραμμάτων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων.
Τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων στις ζωοτροφές ζωικής προέλευσης, στα ζώντα ζώα και στην καλή διαβίωση τους.
 
Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου [χερσαίου, υδροβίου και αμφιβίου],
 
 Την αυτεπάγγελτη επιθεώρηση της υγιεινής κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου,
 
Την οργάνωση της παροχής νοσηλείας, εμβολιασμών και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων στα ζώα που πάσχουν από μη μεταδοτικά νοσήματα
 
 Τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, καταπολέμηση και καταστολή των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων
 
Τη λήψη των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων,
 
 Τον ορισμό εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων και
 
 Την ανάθεση σε υπαλλήλους ή εργάτες των κτηνιατρικών υπηρεσιακών καθηκόντων υγειονοφύλακα.
 
Την έγκριση εισαγωγής ζωντανών ζώων και υποπροϊόντων από τρίτες χώρες και η απαγόρευση εισαγωγής των, χωρίς κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Η χορήγηση πιστοποιητικών εξαγωγής ζώντων ζώων και ζωικών υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες
 
Την έκδοση πιστοποιητικών διακίνησης ζώων μέσω του συστήματος Traces
Την έγκριση και την καταχώρηση των εμπόρων ζώντων ζώων
 
 Ελέγχει την είσπραξη και απόδοση των τελών που αφορούν, ελέγχους σε ζώντα ζώα, κτηνοτροφικές μονάδες και οχήματα μεταφοράς ζώων
 
 Την καταγραφή και δήλωση των εμφανιζομένων ζωονόσων, τη μέριμνα διεξαγωγής επιδημιολογικής έρευνας, τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση τους και τη συνεργασία με τους ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα Κτηνιάτρους και Υγειονομικές Αρχές για θέματα ζωονόσων, τοξιλοιμώξεων κλπ. καθώς και τη διαφώτιση του κοινού στα θέματα αυτά
 
 Τη σύσταση, την εποπτεία και τον έλεγχο των επιτροπών εκτίμησης, θανάτωσης, ενταφιασμού(εφόσον προβλέπεται), ανάθεσης εργασιών και παραλαβής έργων επί μεγάλης επιζωοτίας ή κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίο
 
Την ανάπτυξη της μελισσοκομίας και η προστασία της από ασθένειες
 

Καθώς επίσης και έπειτα από συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας

 
Σχετικά με την Αντίληψη Φαρμάκων και Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) είναι αρμόδιο για:
 
 
Την προστασία και ευζωία των ζώων κατά την εκτροφή, την μεταφορά, τη σφαγή ή την θανάτωση τους.
 
Δράσεις σχετικά με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν. (ΕΚ) 882/2004, σε συνεργασία με την ΚΑΑ
 
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων, γραφείων παραγωγικών ζώων καταστημάτων πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμάκων, ενδιαιτημάτων των ζώων καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καθώς και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.
 
Την έγκριση και καταγραφή εμπόρων μεταφορέων και οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων, και την έκδοση ανάλογων αδειών.
 
 Τον επιτόπιο έλεγχο των ζώντων ζώων που εισάγονται από τις χώρες και των οχημάτων μεταφοράς, στον τόπο του τελικού παραλήπτη του φορτίου.
 
Τη μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία ζώων συντροφιάς, και την παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των ζώων εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων κλπ
 
Τον έλεγχο της νόμιμης κυκλοφορίας των κτηνιατρικών, φαρμακευτικών, βιολογικών, προσθετικών και φαρμακευτικών διαιτητικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης και λήψη δειγμάτων για τον ποιοτικό έλεγχο της.
 
 Την εφαρμογή των πορισμάτων ερευνών, σε συνεργασία με τα Κτηνιατρικά Ινστιτούτα, τα Εργαστήρια και Κέντρα Τ.Σ. και Νοσημάτων αναπαραγωγής.
 
 Την οργάνωση της τεχνητής σπερματέγχυσης, του συγχρονισμού οίστρου, της καταπολέμησης των νοσημάτων αναπαραγωγής, μεταβολισμού, περιβάλλοντος και νεογέννητων ζώων
.
 Την παροχή τεχνικών συμβουλών επιστημονικής συμπαράστασης στους κτηνοτρόφους σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας καθώς και την οργάνωση των Κτηνιατρικών εφαρμογών.
 
 Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού τιμήματος συγχρονισμού οίστρου και εκτέλεσης Τ.Σ. στα παραγωγικά ζώα 
 
 Την προστασία και ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής, τη διατροφή και τις συνθήκες διαβίωσης και ενσταυλισμού των ζώων.
 
Την Καταγραφή και χορήγηση κωδικού αριθμού των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
 
Την Ατομική Σήμανση και καταγραφή όλων των παραγωγικών ζώων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, καθώς και ενημέρωση της για πάσης φύσης μεταβολές (γεννήσεις, θανάτους, σφαγές) του ζωικού κεφαλαίου.
 
 Τον έλεγχο των μητρώων των Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και της κατάστασης του ζωικού κεφαλαίου.
 

Καθώς επίσης και έπειτα από συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εφαρμογή κάθε προγράμματος ή υποχρέωσης που απορρέει ή θα προκύπτει από την τροποποίηση της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας.

 

Τη Διοικητική διεκπεραίωση κάθε εισερχομένου ή εξερχομένου εγγράφου

 

Τη Σύνταξη και εκτέλεση Οικονομικού Προϋπολογισμού καθώς και διαχείριση των οικονομικών πόρων του Τμήματος

 
Τη Διαχείριση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων, για την σήμανση και καταγραφή των αγροτικών ζώων, την καταχώρηση όλων των στοιχείων των Προγραμμάτων εξυγίανσης σε αυτήν καθώς και κάθε είδους στατιστικών στοιχείων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
 
 
Αγροτικά Κτηνιατρεία: Αβάτου - Ξάνθης - Σταυρούπολης 
 
Ως αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες τα Αγροτικά Κτηνιατρεία στην περιοχή ευθύνης τους, ασκούν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
Έχουν την ευθύνη της διαφύλαξης και διάθεσης του μονίμου και αναλώσιμου υλικού.
 
Παρέχουν περίθαλψη στα παραγωγικά ζώα.
 
Σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους για την υγεία των ζώων εκτελούν όλα τα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν την Υγεία του Ζωικού κεφαλαίου και των μελισσών, ως και τη διαφύλαξη αυτών από λοιμώδη, μεταδοτικά ή παρασιτικά νοσήματα.
 
Τηρούν όλα τα στοιχεία που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ως και της υγιεινής του κατάστασης.
 
Εποπτεύουν και ελέγχουν τη σήμανση των ζώων, την τήρηση των μητρώων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής και γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης του κτηνοτρόφου.
 
Προβαίνουν σε εμβολιασμούς των ζώων έναντι διαφόρων ασθενειών.
 
Σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους για την αντίληψη φαρμάκων και εφαρμογών (ΚΑΦΕ) είναι δυνατόν να προγραμματίζουν και να εφαρμόζουν το Συγχρονισμό Οίστρου και την Τεχνητή Σπερματέγχυση σε όλα τα παραγωγικά ζώα
 
Προβαίνουν στη θανάτωση και ενταφιασμό των ζώων σε περίπτωση επιζωοτιών, ως και τις απαραίτητες απολυμάνσεις των εκτροφών.
 
Χορηγούν άδειες διακίνησης ζώων και έχουν την ευθύνη αυτών των διακινήσεων.
 
Ελέγχουν τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων και φροντίζουν για την προστασία τους. 
 
Σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους για τη δημόσια υγεία ασκούν τον κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία της περιοχής ευθύνης τους, διενεργούν αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες που επεξεργάζονται ή διαθέτουν προϊόντα ζωικής προέλευσης. Πραγματοποιούν έλεγχο καταλοίπων φαρμακευτικών και τοξικών ουσιών στο κρέας των παραγωγικών ζώων.
 
Ελέγχουν την υγεία των ζώων, την υγιεινή των σταυλικών εγκαταστάσεων, την διατροφή των παραγωγικών ζώων και ελέγχουν από υγειονομικής πλευράς το παραγόμενο γάλα στις κτηνοτροφικές μονάδες.
-----------------------------------